PLANALP (2006)

PLANALP Dokumentacija o naravnih nesrecah / nevarnih dogodkih

Alpski signali 4

Navodila za izdelavo dokumentacije o naravnih nesrecah/nevarnih dogodkih služijo kot izobraževalno gradivo in kot prirocnik pri prakticnem terenskem delu. Poleg organizacijskih in strukturnih temeljev za optimalno dokumentiranje, so opisane ter graficno predstavljene najpomembnejše naravne nevarnosti: visoke vode/hudourniški izbruhi, zemeljski plazovi/ pobocni blatni tokovi, porušitvena erozija ter snežni plazovi.

Dokumentacija o naravnih nesrecah / nevarnih dogodkih - Terenska navodila

Documentation des événements naturels - instructions

Dokumentation von Naturereignissen - Feldanleitung

Documentazione degli eventi naturali - Guida